Euklides, ELEMENTY, Księga VI. Twierdzenie 29

Do danej prostej przyłożyć równoległobok z nadwyżką w formie równoległobocznej podobnej do danej, równy danej prostoliniowej.


Niech z jednej strony, AB będzie daną prostą, z drugiej zaś, C daną prostoliniową, która ma być równa przyłożonej do AB, i D, do której nadwyżka ma być podobna. Należy więc do danej prostej AB przyłożyć równoległobok z nadwyżką w formie równoległobocznej podobnej do D równy danej prostoliniowej C.


E L E M E N T Y  E U K L I D E S A, Księga VI.

Twierdzenia ilustrowane aktywnymi rysunkami

Twierdzenie 1

Twierdzenie 8

Twierdzenie 16

Twierdzenie 24

Twierdzenie 2

Twierdzenie 9

Twierdzenie 17

Twierdzenie 25

Twierdzenie 3

Twierdzenie 10

Twierdzenie 18

Twierdzenie 26

Twierdzenie 4

Twierdzenie 11

Twierdzenie 19

Twierdzenie 27

Twierdzenie 5

Twierdzenie 12

Twierdzenie 20

Twierdzenie 28

Twierdzenie 6

Twierdzenie 13

Twierdzenie 21

Twierdzenie 29

Twierdzenie 7a

Twierdzenie 14

Twierdzenie 22

Twierdzenie 30

Twierdzenie 7b

Twierdzenie 15

Twierdzenie 23

Twierdzenie 31

Twierdzenie 32

Twierdzenie 33