Tłumaczenia

 • Heinrich Weber, 1895, Podrecznik Algebry. Wprowadzenie, przekład Jerzy Pogonowski. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VII, 2015.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o Lehrbuch der Algebra. Einleintung Heinricha Webera, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VII, 2015.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o rozprawie Eduarda Heinego
  Elemente der Funtionenlehre
  , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VI, 2014.
  czytaj PDF

 • Eduard Heine 1872, Elementy teorii funkcji, przekład Jerzy Pogonowski, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VI, 2014.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o rozprawie  Otto Höldera Die Axiome der Quantität und die Lehre vom Mass, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis V, 2013;
  czytaj PDF

 • Otto Hölder 1901, Aksjomaty wielkości i teoria miary, §§ 1-5, przekład Jerzy Pogonowski, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis V, 2013;
  czytaj PDF

 • David Hilbert 1900, O pojęciu liczby, przekład Jerzy Pogonowski, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis IV, 2012
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o Über den Zahlbegriff  Davida Hilberta, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis IV, 2012
  czytaj PDF

 • Georg Cantor 1895, Przyczynki do ugruntowania pozaskończonej teorii mnogości, § 11, Typ porządkowy θ kontinuum liniowego X, przekład Jerzy Pogonowski;
  czytaj PDF

 • Georg Cantor 1887, Komunikaty na temat teorii pozaskończoności. VI    [O wielkościach nieskończenie małych], przekład Jerzy Pogonowski;
  czytaj PDF

 • Georg Cantor 1883, O nieskończonych liniowych rozmaitościach punktowych, § 9-10, przekład Jerzy Pogonowski;
  czytaj PDF

 • Georg Cantor 1882, O nieskończonych liniowych rozmaitościach punktowych, § 3, przekład Jerzy Pogonowski;
  czytaj PDF

 • Emil Artin, Otto Schreier 1926, Algebraiczna konstrukcja ciał rzeczywistych, przekład Jerzy Pogonowski.

 • Lew Pontriagin 1932, O ciągłych ciałach algebraicznych,  przekład Jerzy Pogonowski.

 • Jacques Hartong 1983, Elementy teorii kontinuum, przekład Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka