Euklides, ELEMENTY

Księgi V – VI,

Tłumaczenie i komentarz  Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka.

Pierwsze wydanie  - Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków, wrzesień 2013  roku.
czytaj PDF Fragment, strony 1-20     czytaj PDF Spis treści

Euklides "Elementy" teoria proporcji i podobieństwa. Tłumaczenie i komentarz Piotr Błaszczyk i Kazimierz Mrówka.

Euklides "Elementy" Księgi V - VI Tłumaczenie i komentarz. Pierwsza wersja okładki.