Przedmiot matematyczny

 • Piotr Błaszczyk (2010). Liczby rzeczywiste jako przedmiot intencjonalny. Analiza i Egzystencja, 11, 235-261.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk (2009). Fragmenty ontologii Ingardena. O miejscach niedookreślenia przedmiotu czysto intencjonalnego. Filozofia Nauki 4 (69), 71-93.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk (2007). Analiza filozoficzna rozprawy Richarda Dedekinda Stetigkeit und irrationale Zahlen. Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk (2005). On the mode of existence of the real numbers. Analecta Husserliana LXXXVIII, 137-155.

 • Piotr Błaszczyk (2005). Ciągłość i liczby rzeczywiste. Acta Univ. Wratislaviensis. Logika 23, 7-26.

 • Piotr Błaszczyk (2004). O przedmiocie matematycznym. Filozofia Nauki 2, 5 -19.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk (2003). Odrzucenie tertium non datur. Kwartalnik Filozoficzny XXI (1), 17-37.