Tłumaczenia

 • Richard Dedekind 1872, Ciągłość i liczby niewymierne, przekład Jerzy Pogonowski. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis IX, 2017.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o rozprawie Richarda Dedekinda Stetigkeit und irrationale Zahlen, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis IX, 2017.
  czytaj PDF

 • Bernard Bolzano 1817, Czysto-analityczny dowód twierdzenia, ze między każdymi dwoma wartościami, które dają wyniki przeciwnych znaków, leży jakiś rzeczywisty pierwiastek równania, przekład Marlena Fila. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis IX, 2017.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Marlena Fila, Kazimierz Mrówka, Wprowadzenie do rozprawy Bernarda Bolzano
  Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwei Werthen, die ein entgegengesetzetes Resultat gewähren,
  wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege
  , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis IX, 2017.
  czytaj PDF

 • Georg Cantor 1872, O rozszerzeniu pewnego twierdzenia z teorii szeregów trygonometrycznych, przekład Jerzy Pogonowski. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VIII, 2016.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o Über die Ausdehnung eines Satzes ausder Theorie der trigonometrischen Reihen Georga Cantora, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VIII, 2016.
  czytaj PDF

 • Heinrich Weber 1895, Podrecznik Algebry. Wprowadzenie, przekład Jerzy Pogonowski. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VII, 2015.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o Lehrbuch der Algebra. Einleintung Heinricha Webera, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VII, 2015.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o rozprawie Eduarda Heinego
  Elemente der Funtionenlehre
  , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VI, 2014.
  czytaj PDF

 • Eduard Heine 1872, Elementy teorii funkcji, przekład Jerzy Pogonowski, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis VI, 2014.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o rozprawie  Otto Höldera Die Axiome der Quantität und die Lehre vom Mass, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis V, 2013;
  czytaj PDF

 • Otto Hölder 1901, Aksjomaty wielkości i teoria miary, §§ 1-5, przekład Jerzy Pogonowski, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis V, 2013;
  czytaj PDF

 • David Hilbert 1900, O pojęciu liczby, przekład Jerzy Pogonowski, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis IV, 2012
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Nota o Über den Zahlbegriff  Davida Hilberta, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis IV, 2012
  czytaj PDF

 • Georg Cantor 1895, Przyczynki do ugruntowania pozaskończonej teorii mnogości, § 11, Typ porządkowy θ kontinuum liniowego X, przekład Jerzy Pogonowski;
  czytaj PDF

 • Georg Cantor 1887, Komunikaty na temat teorii pozaskończoności. VI    [O wielkościach nieskończenie małych], przekład Jerzy Pogonowski;
  czytaj PDF

 • Georg Cantor 1883, O nieskończonych liniowych rozmaitościach punktowych, § 9-10, przekład Jerzy Pogonowski;
  czytaj PDF

 • Georg Cantor 1882, O nieskończonych liniowych rozmaitościach punktowych, § 3, przekład Jerzy Pogonowski;
  czytaj PDF

 • Emil Artin, Otto Schreier 1926, Algebraiczna konstrukcja ciał rzeczywistych, przekład Jerzy Pogonowski.

 • Lew Pontriagin 1932, O ciągłych ciałach algebraicznych,  przekład Jerzy Pogonowski.

 • Jacques Hartong 1983, Elementy teorii kontinuum, przekład Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka