Artykuły

 • Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka, Metafizyka ruchu w Geometrii Kartezjusza. Argument 4, 2014, i–xliv.
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka, Euklides i Arystoteles o ciągłości. Część I. Euklides, Filozofia Nauki 4, 2013
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Kazimierz  Mrówka,  Komentarz do Księgi V Elementów Euklidesa, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 3, 2013.

 • Piotr Błaszczyk,  Kazimierz Mrówka,  Księga V Elementów Euklidesa,  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 3, 2013.

 • Piotr Błaszczyk, O ciałach uporządkowanych, Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis IV, 2012;
  czytaj PDF

 • Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka (2011). Między oczywistością a dedukcją.
  Platon i Euklides o równości. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 48, 127–147.
  czytaj PDF