Analiza niestandardowa

 • Bair, J.; Błaszczyk, P.; Ely, R.; Henry, V.; Kanovei, V.; Katz, K.; Katz, M.; Kutateladze, S.; McGaffey, T.; Reeder, P.; Schaps, D.; Sherry, D.; Shnider, S. „Interpreting the infinitesimal mathematics of Leibniz and Euler.” Journal for General Philosophy of Science 48 (2017), no. 1.
  czytaj PDF

 • Bascelli, T.; Błaszczyk, P.; Kanovei, V.; Katz, K.; Katz, M.; Kutateladze, S.; Nowik, T.; Schaps, D.; Sherry. D. „Gregory’s sixth operation.” Foundations of Science,
  to appear

 • Błaszczyk, P.; Kanovei, V.; Katz, K.; Katz, M.; Kudryk, T.; Mormann, T.; Sherry. D. „Is Leibnizian calculus embeddable in first order logic?” Foundations of Science,
  czytaj PDF

 • Błaszczyk, P.; Kanovei, V.; Katz, K.; Katz, M.; Kutateladze, S.; Sherry. D. „Toward a history of mathematics focused on procedures.” Foundations of Science.
  czytaj PDF

 • Błaszczyk, P.; Kanovei, V.; Katz, M.; Sherry, D. „Controversies in the foundations of analysis: Comments on Schubring’s Conflicts.” Foundations of Science.
  czytaj PDF

 • Bascelli, T.; Błaszczyk, P.; Kanovei, V.; Katz, K.; Katz, M.; Schaps, D.; Sherry, D. „Leibniz versus Ishiguro: Closing a Quarter Century of Syncategoremania.” HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 6 (2016), no. 1, 117-147.
  czytaj PDF

 • Błaszczyk, P.; Borovik, A.; Kanovei, V.; Katz, M.; Kudryk, T.; Kutateladze, S.; Sherry, D. „A non-standard analysis of a cultural icon: The case of Paul Halmos.” Logica Universalis 10 (2016), no. 4, 393-405
  czytaj PDF

 • P. Błaszczyk, A purely algebraic proof of the fundamental theorem of algebra, arXiv, 21 IV 2015.
  czytaj PDF


 • P. Błaszczyk, J. Major, Calculus without the
  concept of limit
  , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia, VI, 2014, 19-40.
  czytaj PDF


 • Bair, J.; Błaszczyk, P.; Ely, R.; Henry, V.; Kanovei, V.; Katz, K.; Katz, M.; Kutateladze, S.; McGaffey, T.; Schaps, D.; Sherry, D.; Shnider, S.; Is mathematical history written by the victors? Notices of the American Mathematical Society 60 (2013) no. 8, to appear.
  czytaj PDF


 • Błaszczyk, P.; Katz, M.; Sherry, D.; Ten misconceptions from the history of analysis and their debunking. Foundations of Science 18(1), 2013, 43-74;
  czytaj PDF


 • Piotr Błaszczyk, Ciągłość versus kontinuum. Rewizja stanowiska Zenona z Elei i jego współczesnych krytyków, w: ,,Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie? Księga Jubileuszowa ofiarowana Panu Profesorowi Romanowi Murawskiemu”, red. I. Bondecka-Krzykowska, J. Pogonowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010,  107-121.
  czytaj PDF


 • Piotr Błaszczyk, Nonstandard Analysis from a philosphical point of view, Non-Classical Mathematics, Hejnice 2009, Volume of Abstracts,  21-24.
  czytaj PDF