Kartezjusz, DIOPTRYKA

 

Kartezjusz DIOPTRYKA

Tłumaczenie i komentarz  Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka.

Pierwsze wydanie  – Wydawnictwo Universitas, Kraków 2018.
czytaj PDF Wstęp, 1 rozdział czytaj PDF Spis treści