Euklides, ELEMENTY, Księga VI. Twierdzenie 20

Podobne wielokąty dzielą się na trójkąty podobne, w równej ilości i odpowiadające całościom, a wielokąt do wielokąta jest w podwojonym stosunku, w jakim (jest) odpowiadający bok do odpowiadającego boku.


Niech ABCDE, FGHKL będą podobnymi wielokątami, zaś AB będzie odpowiadający FG. Twierdzę, że wielokąty ABCDE, FGHKL dzielą się na trójkąty podobne, w równej ilości i odpowiadające całościom, a wielokąt ABCDE jest do wielokąta FGHKL w podwójnym stosunku, w jakim AB (jest) do FG.


E L E M E N T Y  E U K L I D E S A, Księga VI.
 
Twierdzenia ilustrowane aktywnymi rysunkami

Twierdzenie 1

Twierdzenie 8

Twierdzenie 16

Twierdzenie 24

Twierdzenie 2

Twierdzenie 9

Twierdzenie 17

Twierdzenie 25

Twierdzenie 3

Twierdzenie 10

Twierdzenie 18

Twierdzenie 26

Twierdzenie 4

Twierdzenie 11

Twierdzenie 19

Twierdzenie 27

Twierdzenie 5

Twierdzenie 12

Twierdzenie 20

Twierdzenie 28

Twierdzenie 6

Twierdzenie 13

Twierdzenie 21

Twierdzenie 29

Twierdzenie 7a

Twierdzenie 14

Twierdzenie 22

Twierdzenie 30

Twierdzenie 7b

Twierdzenie 15

Twierdzenie 23

Twierdzenie 31

Twierdzenie 32

Twierdzenie 33