Euklides, ELEMENTY, Księga VI. Twierdzenie 32

Gdy dwa trójkąty mające dwa boki proporcjonalne dwóm bokom są połączone w jednym z kątów tak, że odpowiadające boki są także równoległe, to pozostałe boki trójkątów będą na prostej.


Niech ABC, DCE będą dwoma trójkątami mającymi, z~jednej strony, dwa boki BA, AC proporcjonalne dwóm bokom DC, DE, jak AB do AC, tak DC do DE, z drugiej zaś, niech AB (będzie) równoległa do DC i AC do DE. Twierdzę, że BC jest na prostej z CE.


E L E M E N T Y  E U K L I D E S A, Księga VI.

Twierdzenia ilustrowane aktywnymi rysunkami

Twierdzenie 1

Twierdzenie 8

Twierdzenie 16

Twierdzenie 24

Twierdzenie 2

Twierdzenie 9

Twierdzenie 17

Twierdzenie 25

Twierdzenie 3

Twierdzenie 10

Twierdzenie 18

Twierdzenie 26

Twierdzenie 4

Twierdzenie 11

Twierdzenie 19

Twierdzenie 27

Twierdzenie 5

Twierdzenie 12

Twierdzenie 20

Twierdzenie 28

Twierdzenie 6

Twierdzenie 13

Twierdzenie 21

Twierdzenie 29

Twierdzenie 7a

Twierdzenie 14

Twierdzenie 22

Twierdzenie 30

Twierdzenie 7b

Twierdzenie 15

Twierdzenie 23

Twierdzenie 31

Twierdzenie 32

Twierdzenie 33