Euklides, ELEMENTY, Księga VI. Twierdzenie 1

Trójkąty i równoległoboki pod tą samą wysokością są jeden do drugiego jak ich podstawy.


Niech z jednej strony trójkąty ABC, ACD, z drugiej zaś równoległoboki EC, CF będą pod tą samą wysokością AC. Twierdzę, że jak podstawa BC jest do podstawy CD, tak trójkąt ABC do trójkąta ACD oraz równoległobok EC do równoległoboku CF.


E L E M E N T Y  E U K L I D E S A, Księga VI.

Twierdzenia ilustrowane aktywnymi rysunkami

Twierdzenie 1

Twierdzenie 8

Twierdzenie 16

Twierdzenie 24

Twierdzenie 2

Twierdzenie 9

Twierdzenie 17

Twierdzenie 25

Twierdzenie 3

Twierdzenie 10

Twierdzenie 18

Twierdzenie 26

Twierdzenie 4

Twierdzenie 11

Twierdzenie 19

Twierdzenie 27

Twierdzenie 5

Twierdzenie 12

Twierdzenie 20

Twierdzenie 28

Twierdzenie 6

Twierdzenie 13

Twierdzenie 21

Twierdzenie 29

Twierdzenie 7a

Twierdzenie 14

Twierdzenie 22

Twierdzenie 30

Twierdzenie 7b

Twierdzenie 15

Twierdzenie 23

Twierdzenie 31

Twierdzenie 32

Twierdzenie 33