Euklides, ELEMENTY, Księga VI. Twierdzenie 33

W równych kołach kąty są w tym samym stosunku, co obwody, na których stoją, czy w centrum stoją, czy na obwodzie.


Niech ABC, DEZ będą równymi kołami i niech z jednej strony, w ich centrach G, H będą kąty pod BGC, EHF, z drugiej zaś, na obwodach, te pod BAC, EDF. Twierdzę, że jak obwód BC jest do obwodu EF, tak kąt pod BGC do tego pod EHF i ten pod BAC do tego pod EDF.


E L E M E N T Y  E U K L I D E S A, Księga VI.

Twierdzenia ilustrowane aktywnymi rysunkami

Twierdzenie 1

Twierdzenie 8

Twierdzenie 16

Twierdzenie 24

Twierdzenie 2

Twierdzenie 9

Twierdzenie 17

Twierdzenie 25

Twierdzenie 3

Twierdzenie 10

Twierdzenie 18

Twierdzenie 26

Twierdzenie 4

Twierdzenie 11

Twierdzenie 19

Twierdzenie 27

Twierdzenie 5

Twierdzenie 12

Twierdzenie 20

Twierdzenie 28

Twierdzenie 6

Twierdzenie 13

Twierdzenie 21

Twierdzenie 29

Twierdzenie 7a

Twierdzenie 14

Twierdzenie 22

Twierdzenie 30

Twierdzenie 7b

Twierdzenie 15

Twierdzenie 23

Twierdzenie 31

Twierdzenie 32

Twierdzenie 33