Euklides, ELEMENTY, Księga VI. Twierdzenie 27

Z wszystkich równoległoboków przyłożonych do tej samej prostej, pomniejszonych o formę równoległoboczną podobną do przyłożonej do połowy, i podobnie wyrysowanej, największy [równoległobok] jest przyłożony do połowy podobny do ubytku.


Niech będzie prosta AB i niech będzie przecięta na pół w C, i niech do prostej AB będzie przyłożony równoległobok AD pomniejszony o formę równoległoboczną DB przyłożoną do połowy AB, to znaczy CB. Twierdzę, że z wszystkich równoległoboków przyłożonych do AB pomniejszonych o formę [równoległoboczną] podobną do DB i podobnie położoną, największym jest AD.


E L E M E N T Y  E U K L I D E S A, Księga VI.

Twierdzenia ilustrowane aktywnymi rysunkami

Twierdzenie 1

Twierdzenie 8

Twierdzenie 16

Twierdzenie 24

Twierdzenie 2

Twierdzenie 9

Twierdzenie 17

Twierdzenie 25

Twierdzenie 3

Twierdzenie 10

Twierdzenie 18

Twierdzenie 26

Twierdzenie 4

Twierdzenie 11

Twierdzenie 19

Twierdzenie 27

Twierdzenie 5

Twierdzenie 12

Twierdzenie 20

Twierdzenie 28

Twierdzenie 6

Twierdzenie 13

Twierdzenie 21

Twierdzenie 29

Twierdzenie 7a

Twierdzenie 14

Twierdzenie 22

Twierdzenie 30

Twierdzenie 7b

Twierdzenie 15

Twierdzenie 23

Twierdzenie 31

Twierdzenie 32

Twierdzenie 33