Euklides, ELEMENTY, Księga VI. Twierdzenie 4

W trójkątach równokątnych boki wokół równych kątów są proporcjonalne i te położone naprzeciwko równych kątów są odpowiadające.


Niech trójkąty ABC, DCE będą równokątne, mając z jednej strony kąt pod ABC równy temu pod DCE, z drugiej zaś ten pod BAC temu pod CDE i następnie ten pod ACB temu pod CED. Twierdzę, że w trójkątach ABC, DCE boki wokół równych kątów są proporcjonalne i te położone naprzeciwko równych kątów są odpowiadające.


E L E M E N T Y  E U K L I D E S A, Księga VI.

Twierdzenia ilustrowane aktywnymi rysunkami

Twierdzenie 1

Twierdzenie 8

Twierdzenie 16

Twierdzenie 24

Twierdzenie 2

Twierdzenie 9

Twierdzenie 17

Twierdzenie 25

Twierdzenie 3

Twierdzenie 10

Twierdzenie 18

Twierdzenie 26

Twierdzenie 4

Twierdzenie 11

Twierdzenie 19

Twierdzenie 27

Twierdzenie 5

Twierdzenie 12

Twierdzenie 20

Twierdzenie 28

Twierdzenie 6

Twierdzenie 13

Twierdzenie 21

Twierdzenie 29

Twierdzenie 7a

Twierdzenie 14

Twierdzenie 22

Twierdzenie 30

Twierdzenie 7b

Twierdzenie 15

Twierdzenie 23

Twierdzenie 31

Twierdzenie 32

Twierdzenie 33